Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lỗi này xuất hiện khi bạn dùng toán tử phạm vi ô không đúng trong công thức hoặc khi bạn dùng toán tử giao (ký tự khoảng trống) giữa tham chiếu phạm vi ô để xác định giao điểm của hai phạm vi không giao cắt. Giao cắt là một điểm trong một trang tính có dữ liệu thuộc hai hoặc nhiều phạm vi giao nhau.

Nếu bạn đã dùng toán tử phạm vi ô không đúng, thì bạn hãy nhớ dùng:

  • Dấu hai chấm (:) để phân tách ô đầu tiên khỏi ô cuối cùng khi bạn tham chiếu đến phạm vi ô liên tục trong công thức. Ví dụ, SUM(A1:A10) tham chiếu đến phạm vi bao gồm các ô A1 đến ô A10.

  • Dấu phẩy (,) là toán tử liên kết khi bạn tham chiếu đến hai vùng không giao nhau. Ví dụ, nếu công thức tính tổng hai phạm vi, hãy chắc chắn có dấu phẩy phân tách hai phạm vi (SUM(A1:A10,C1:C10)).

Nếu bạn thấy lỗi này vì đã dùng ký tự phân tách giữa các phạm vi không giao nhau, hãy thay đổi tham chiếu để làm phạm vi đó giao nhau.

Ví dụ, trong công thức =CELL(“address”,(A1:A5 C1:C3)), phạm vi A1:A5 và C1:C3 không giao nhau và công thức trả về giá trị lỗi #NULL! . Nếu bạn thay đổi điều này thành =CELL("address",(A1:A5 A3:C3)), Hàm CELL sẽ trả về địa chỉ ô nơi có hai phạm vi giao nhau—ô A3.

Mẹo:  Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể bấm Ảnh Nút kế bên ô hiện lỗi. Bấm vào Hiện các Bước Tính toán nếu bước này sẵn sàng. Sau đó chọn giải pháp hiệu quả cho dữ liệu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×