Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật gần nhất: 07/09/2022

SỰ CỐ

Bật quyền "Có thể xem tiêu đề và vị trí" đang tạo ra các sự cố về đồng bộ cho lịch dùng chung trong Outlook.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong dịch vụ và được xác minh trên các bản dựng dịch vụ bắt đầu từ 15.20.5588.10

CÁCH GIẢI QUYẾT

Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Loại bỏ (các) lịch bị ảnh hưởng khỏi Outlook trên máy tính.

  2. Bật "Bật cải tiến lịch dùng chung" trong Thuộc tính Lịch.  Để biết thông tin về cách bật thiết đặt này, hãy xem Cập nhật chia sẻ lịch Outlook.

  3. Khởi động lại Outlook trên máy tính.

  4. Thêm lại (các) lịch đã loại bỏ.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Tìm hiểu cách thức

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×