Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật gần nhất: 09/03/2023

SỰ CỐ

Bật quyền "Có thể xem tiêu đề và vị trí" đang tạo ra các sự cố về đồng bộ cho lịch dùng chung trong Outlook.

Bạn có thể tìm thấy một hoặc nhiều thư trong thư mục Sự cố Đồng bộ có chứa mô tả lỗi giống như sau:

17:08:57 Lỗi đồng bộ thư mục
17:08:57 [80070005-508-80070005-560]
17:08:57 Bạn không có đủ quyền để thực hiện thao tác này trên đối tượng này. Xem liên hệ thư mục hoặc người quản trị hệ thống của bạn.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong dịch vụ và được xác minh trên các bản dựng dịch vụ bắt đầu từ 15.20.5588.10

GIẢI PHÁP THAY THẾ

Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Loại bỏ (các) lịch bị ảnh hưởng khỏi Outlook trên máy tính.

  2. Bật "Bật cải tiến lịch dùng chung" trong Thuộc tính Lịch.  Để biết thông tin về cách bật thiết đặt này, hãy xem Cập nhật chia sẻ lịch Outlook.

  3. Khởi động lại Outlook trên máy tính.

  4. Thêm lại (các) lịch đã loại bỏ.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Tìm hiểu cách thức

Xem Thêm

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for PC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×