Excel for Microsoft 365 thay đổi cách hoạt động của chú thích. Các chú thích hiện được phân luồng và cho phép bạn thảo luận với người khác về dữ liệu. Ghi chú dùng để tạo ghi chú hoặc chú thích về dữ liệu và hoạt động như những chú thích đã từng làm việc trong các phiên bản trước của Excel.

Chú thích


Ô có $1.234,00 và chú thích theo luồng được đính kèm: "Dave Ludwig: Is this figure correct?" "Amy Smith: Hãy để tôi kiểm tra..." v.v. Chú thích có hộp Trả lời. Khi mọi người trả lời, bạn có thể thấy một vài chú thích được kết nối với nhau, hiện một hội thoại ảo trong sổ làm việc. Nếu bạn cần thảo luận dữ liệu với người khác, hãy sử dụng chú thích.

Ghi chú


Ô có $1.234,00 và chú thích thừa tự được đính kèm: "Dave Ludwig: Is this figure correct?" Ghi chú (trước đây gọi là "chú thích" trong phiên bản Excel cũ) không có hộp Trả lời. Ghi chú chỉ để thêm chú thích hoặc lời nhắc vào các ô. Nếu bạn không cần thảo luận về dữ liệu, hãy sử dụng ghi chú.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể bấm vào Chú thích Mới trên menu chuột phải hoặc trên tab Xem lại. Sau đó, bạn và những người khác có thể thảo luận về dữ liệu.

Nếu chuỗi chú thích đã hoàn tất thì bạn có thể đánh dấu chuỗi chú thích là Đã giải quyết. Bạn vẫn có thể xem chú thích nhưng sẽ không có thêm bổ sung nào khác được thực hiện trừ khi chú thích được mở lại. Bất kỳ ai có quyền truy nhập bằng ghi vào sổ làm việc đều có thể giải quyết hoặc mở lại chú thích.

Bạn có thể bấm Ghi chú Mới trên menu chuột phải. Hoặc bạn có thể bấm Ghi > chú Mới trên tab Xem lại. "Notes" là tên mới của chú thích cũ. Họ không có hộp Trả lời.

Không bấm vào Chú thích Mới và thayvào đó, bấm Ghi chú Mới. Lệnh đó sẵn dùng trên menu chuột phải. Hoặc bạn có thể bấm Ghi > chú Mới trên tab Xem lại.

Có sự khác biệt giữa cách hoạt động của chú thích theo luồng và cách hoạt động của ghi chú.

Chú thích

Ghi chú

Nền trắng

Nền vàng

Khả năng trả lời

Không thể trả lời

Ctrl+Enter sẽ đăng nhận xét đó.

ESC sẽ đưa bạn ra khỏi chú thích. Nhấn Ctrl+Enter sẽ tạo ra một dòng mới và không đăng nhận xét đó.

Có thể hiển thị tất cả chú thích trong một ngăn dọc theo dữ liệu.

Có thể hiển thị tất cả chú thích, nhưng phân tán trên các ô và không phải trong một ngăn dọc theo dữ liệu.

Hiện tại, bạn không thể định dạng văn bản hoặc thêm hình ảnh bên trong chú thích theo luồng.

Bạn có thể định dạng văn bản và thêm hình ảnh bên trong ghi chú.

Hiện tại bạn không thể đổi kích cỡ chú thích theo luồng.

Bạn có thể đổi kích cỡ ghi chú.

Bạn không thể xóa hoặc thay đổi tên của mình.

Bạn có thể loại bỏ hoặc thay đổi tên.

Để sửa chú thích, bạn bấm (hoặc di chuột qua) văn bản chú thích rồi bấmSửa. Nếu bạn không tạo chú thích gốc thì nút Chỉnh sửa sẽ không sẵn dùng nhưng bạn có thể trả lời.

Để chỉnh sửa ghi chú, bạn có thể bấm chuột phải vào ghi chú, rồi chọn Chỉnh sửa ghi chú. Hoặc bạn có thể bấm vào Ghi > Sửa Ghi chú trên tab Xem lại.

Để hiện tất cả chú thích cùng một lúc, bạn bấm hiện Chú thích trên tab Xem lại. Sau đó, ngăn Chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải cùng với tất cả chú thích và câu trả lời của chúng.

Để hiển thị tất cả ghi chú cùng một lúc, bạn bấm vào Ghi > Hiện Tất cả Ghi chú trên tab Xem lại.

Để xóa chú thích, bạn có thể bấm chuột phải vào ô có chú thích, rồi chọn tùy chọn Xóa chú thích hoặc đi đến tab Xem lại > chú thích> Xóa.

Để xóa ghi chú, bạn có thể bấm chuột phải vào ô có ghi chú, rồi chọn tùy chọn Xóa ghi chú hoặc đi đến tab Xem lại > chú> Xóa.

Lưu ý: 

  • Xin lưu ý rằng người khác có thể chỉnh sửa chú thích của bạn. Chú thích trong Office chú thích được lưu trữ trong tệp, vì vậy bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn đều có thể chỉnh sửa chú thích của bạn.

  • Nếu bạn đã lưu sổ làm việc cục bộ, bạn sẽ chỉ có thể sửa chú thích nếu bạn đăng nhập bằng cùng một hồ sơ như khi tạo chú thích.

Ghi chú và Chú thích chủ yếu giống nhau giữa Excel for Microsoft 365 và Excel dành cho web  

Tính năng

Chi tiết

Tạo Ghi chú

Ghi chú và Chú thích theo luồng có thể được tạo
trong cả Excel for Microsoft 365 và Excel dành cho web

Hiển thị Ghi chú

Ghi chú xuất hiện dưới dạng dính màu vàng Ghi chú trong cả Excel for Microsoft 365 và Excel dành cho web

Sửa Ghi chú

Ghi chú có thể được chỉnh sửa Excel dành cho web không cần chuyển đổi thành Chú thích theo luồng

Ghim Ghi chú vào lưới

Ghi chú có thể được ghim vào lưới trong Excel dành cho web, nhưng chỉ cho phiên hiện tại

Đổi kích cỡ Ghi chú

Ghi chú được hiển thị riêng biệt với chú thích trong Excel dành cho web và có thể được đổi kích cỡ nhưng chỉ cho phiên hiện tại

Dẫn hướng giữa các Ghi chú

Bạn có thể dẫn hướng đến Ghi chú Tiếp theo và Ghi chú Trước đó bằng cách sử dụng dải băng trong cả Excel for Microsoft 365 và Excel dành cho web

Di chuyển ghi chú

Không thể di chuyển ghi chú trong Excel dành cho web

Hiển thị văn bản, màu và hình ảnh có định dạng

Các ghi chú được tạo trên máy khách sẽ không hiển thị dưới dạng văn bản có định dạng Excel dành cho web

Sửa văn bản, màu và hình ảnh có định dạng

Việc sửa Ghi chú trong Excel dành cho web sẽ loại bỏ bất kỳ văn bản có định dạng hiện có nào mà ghi chú có thể đã chứa

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×