Tại sao tôi không thể sử dụng tính năng này?

  1. Là email từ một nhà cung cấp mà các sự kiện từ email hỗ trợ? (ví dụ như Amazon, Delta, v.v.) Nếu không, chúng tôi hy vọng mở rộng tính năng này cho những nhà cung cấp khác nhanh chóng.

  2. Nếu có, và bạn vẫn không nhìn thấy tính năng này, bạn có thể không có Microsoft 365 và một phần của chương trình bản phát hành đầu tiên. Chúng tôi rất tiếc khi chờ đợi. Cố định chặt chẽ và yên tâm là chúng tôi gặp khó khăn khi làm việc ở phía sau những cảnh đảm bảo rằng điều này có sẵn cho mọi người càng nhanh càng tốt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×