Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sao chép và dán bản chiếu cái từ bản trình bày này sang bản trình bày khác.

Bạn có thể sao chép một trang chiếu cái (và tất cả các bố trí liên quan) mà bạn thích từ bản trình bày này vào bản trình bày khác.

Sao chép trang chiếu cái từ bản trình bày đầu tiên

 1. Mở cả hai bản trình bày: một bản mà bạn muốn sao chép trang chiếu cái từ đó, và một bản mà bạn muốn dán trang chiếu cái vào.

 2. Trong bản trình bày chứa trang chiếu cái mà bạn muốn sao chép, trên tab Dạng xem, chọn Trang chiếu Cái.

  Hiển thị bố cục trang chiếu trong Dạng xem Chính Trang chiếu PowerPoint

 3. Trong ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu, hãy bấm chuột phải vào trang chiếu cái, rồi chọn Sao chép.

Trang trình chiếu chính với các trang bố cục chính ở dạng xem trang trình chiếu chính

Lưu ý: 

 • Trong ngăn hình thu nhỏ, trang chiếu cái được thể hiện bằng ảnh trang chiếu lớn hơn với một chữ số bên cạnh nó, và bố trí cái liên quan là các mục nhỏ hơn bên dưới nó (như minh họa ở trên).

 • Nhiều bản trình bày không chỉ có một mà còn có nhiều trang chiếu cái, vì vậy, có thể bạn cần phải cuộn để tìm trang chiếu cái mình muốn.

Dán trang chiếu cái vào bản trình bày mới

 1. Trên tab Dạng xem, hãy bấm vào Chuyển đổi Cửa sổ, rồi chọn bản trình bày mà bạn muốn dán trang chiếu cái vào.

 2. Trên tab Dạng xem, hãy chọn Trang chiếu Cái.

 3. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy bấm chuột phải vào trang chiếu cái, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xem màu chủ đề, phông chữ và hiệu ứng của bản trình bày đích mà bạn đang dán vào, hãy bấm vào Sử dụng chủ đề Dùng định dạng đích.

  • Để duy trì màu chủ đề, phông chữ và hiệu ứng của bản trình bày mà bạn đang sao chép từ đó, hãy bấm Giữ Định dạng Giữ nguyên định dạng nguồn.

 4. Khi bạn đã làm xong, hãy chọn Đóng Dạng xem Bản cái.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×