Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn nên luôn sao lưu dữ liệu thường xuyên, đặc biệt là các liên hệ của mình. Nếu máy tính của bạn gặp sự cố, bạn có thể thanh toán để khắc phục sự cố nhưng bạn không thể thanh toán để nhận lại tất cả thông tin liên hệ bị mất của mình.

Nếu bạn sao lưu các liên hệ của mình và có điều gì đó không xảy ra với máy tính của bạn, bạn sẽ có một bản sao của tất cả các liên hệ của bạn và thông tin của họ mà bạn có thể tải trở lại vào Outlook.

Lưu ý:  Nếu bạn có tài khoản Exchange, tất cả thông tin về liên hệ của bạn sẽ được lưu trữ và lưu trên máy Exchange chủ. Hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp hoặc người quản trị hệ thống của bạn để biết tần suất máy chủ được sao lưu.

Để sao lưu danh bạ của bạn:

 1. Bấm Tệp > Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  Xuất Tệp

 2. Bấm Xuất sang một tệp, rồi bấm Tiếp.

  Xuất Tệp

 3. Bấm Outlook Tệp Dữ liệu (.pst),rồi bấm Tiếp.

  Xuất ra tệp dữ liệu

 4. Bấm vào Liên hệ, rồi bấm vào Tiếp theo.

  Xuất các Liên hệ

 5. Chọn vị trí và tên cho tệp sao lưu của bạn, rồi bấm Hoàn tất.

  Vị trí PST

 6. Nếu bạn muốn đảm bảo không ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn, hãy sử dụng cài đặt mã hóa và mật khẩu, rồi bấm vào OK.

Nếu bạn cần tải các liên hệ được sao lưu vào Outlook sau đó, chỉ cần nhập tệp để Outlook. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Nhập email, danh bạ và lịch từ tệp Outlook.pst.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×