Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm kiếm trả về số ký tự mà một chuỗi ký tự hoặc văn bản cụ thể trước tiên tìm thấy, bắt đầu với số bắt đầu sử dụng tìm kiếm để xác định vị trí của một chuỗi ký tự hoặc văn bản trong một chuỗi văn bản để bạn có thể dùng hàm MID hoặc thay thế hàm để thay đổi văn bản.

Cú pháp

Tìm kiếm (find_text,within_text,start_num)

Find_text    là văn bản bạn muốn tìm. Bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong find_text. Một dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự duy nhất; dấu hoa thị khớp với bất kỳ chuỗi ký tự. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi thực tế hoặc dấu sao, hãy nhập một dấu ngã (~) trước khi ký tự.

Within_text    là văn bản mà bạn muốn tìm kiếm cho find_text.

Số bắt đầu    là số ký tự trong within_text mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm. Sử dụng start_num để bỏ qua một số đã xác định ký tự. Ví dụ, giả sử bạn đang làm việc với chuỗi văn bản "AYF0093. YoungMensApparel". Để tìm số đầu tiên "Y" ở phần mô tả của chuỗi văn bản, đặt start_num bằng 8 sao cho phần số sê-ri của văn bản không được tìm kiếm. Tìm kiếm bắt đầu với ký tự 8, tìm find_text tại ký tự kế tiếp và trả về số 9. Tìm kiếm luôn trả về số ký tự từ bắt đầu của within_text, đếm các ký tự bạn bỏ qua nếu start_num lớn hơn 1.

Chú thích

  • Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi tìm kiếm văn bản.

  • Tìm kiếm có tương tự như tìm ngoại trừ việc tìm đó được phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Nếu find_text không tìm thấy, #VALUE! trả về giá trị lỗi.

  • Nếu start_num được bỏ qua, nó được giả định là 1.

  • Nếu start_num không lớn hơn 0 (không) hoặc lớn hơn độ dài của within_text, #VALUE! trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Statements

Profit Margin

margin

=Search("e",[Col1],6)

Vị trí đầu tiên "e" trong chuỗi, bắt đầu tại vị trí thứ sáu (7)

Statements

Profit Margin

margin

=Search([Col3],[Col2])

Vị trí của "margin" trong "Profit Margin" (8)

Statements

Profit Margin

margin

=Replace([Col2],Search([Col3],[Col2]),6,"amount")

Thay thế "Margin" bằng "Amount" (lợi nhuận số)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×