Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng SEC  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sec của một góc.

Cú pháp

SEC(number)

Cú pháp hàm SEC có các đối số sau đây.

Number    Bắt buộc. Đối số number là góc tính bằng radian mà bạn muốn tìm sec cho nó.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của số phải nhỏ hơn 2^27.

  • Nếu góc theo độ, hoặc là nhân góc với PI()/180 hoặc dùng hàm RADIANS để chuyển đổi góc thành các radian.

  • Nếu đối số number nằm ngoài các giới hạn của nó, hàm SEC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Number là một giá trị không phải số, hàm SEC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SEC(45)

Trả về sec của góc 45 độ.

1,90359

=SEC(30)

Trả về sec của góc 30 độ.

6,48292

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×