Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SEC  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sec của một góc.

Cú pháp

SEC(number)

Cú pháp hàm SEC có các đối số sau đây.

Number    Bắt buộc. Đối số number là góc tính bằng radian mà bạn muốn tìm sec cho nó.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của số phải nhỏ hơn 2^27.

  • Nếu góc theo độ, hoặc là nhân góc với PI()/180 hoặc dùng hàm RADIANS để chuyển đổi góc thành các radian.

  • Nếu đối số number nằm ngoài các giới hạn của nó, hàm SEC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Number là một giá trị không phải số, hàm SEC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SEC(45)

Trả về sec của góc 45 độ.

1,90359

=SEC(30)

Trả về sec của góc 30 độ.

6,48292

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×