Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SECOND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phần giây của giá trị thời gian. Giây được cung cấp ở dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 (không) đến 59.

Cú pháp

SECOND(serial_number)

Cú pháp hàm SECOND có các đối số sau đây:

  • Serial_number    Bắt buộc. Thời gian chứa số giây bạn muốn tìm. Thời gian có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "6:45 CH"), ở dạng số thập phân (ví dụ: 0,78125, biểu thị cho 6:45 CH) hoặc như là kết quả của các công thức hoặc hàm khác (ví dụ: TIMEVALUE("6:45 CH")).

Chú thích

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân (ví dụ 12:00 CH được thể hiện là 0,5 vì nó là một nửa ngày).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Thời gian

4:48:18 CH

4:48 CH

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SECOND(A3)

Phần giây trong thời gian đầu tiên (18)

18

=SECOND(A4)

Phần giây trong thời gian thứ hai (0)

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×