Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm SHEET trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số trang của trang tham chiếu.

Cú pháp

SHEET(value)

Cú pháp hàm SHEET có các đối số sau đây.

  • Value    Tùy chọn. Value là tên của một trang hoặc một tham chiếu mà bạn muốn tìm số trang của nó. Nếu đối số value được bỏ qua, hàm SHEET trả về số trang của trang có chứa hàm.

Chú thích

  • Hàm SHEET bao gồm tất cả các trang tính (hữu hình, ẩn, hoặc rất ẩn) cùng với tất cả các loại trang khác (macro, biểu đồ hoặc trang hộp thoại).

  • Nếu đối số value không phải là một giá trị hợp lệ, hàm SHEET trả về giá trị lỗi #REF! . Ví dụ, =SHEET(Sheet1!#REF) sẽ trả về giá trị lỗi #REF! .

  • Nếu đối số value là một tên trang không hợp lệ, hàm SHEET trả về giá trị lỗi #NA. Ví dụ =SHEET(“badSheetName”) sẽ trả về giá trị lỗi #NA.

  • Hàm SHEET không sẵn dùng trong Mô hình Đối tượng (OM) vì Mô hình Đối tượng đã bao gồm chức năng tương tự.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SHEET(QSalesByRegion)

Trả về số trang có chứa tên xác định QSalesByRegion trên Sheet2 và có phạm vi sẵn sàng cho toàn bộ sổ làm việc.

2

=SHEET(Table1)

Trả về số trang chứa bảng có tên là Table1 trên Sheet2 và có phạm vi sẵn sàng cho toàn bộ sổ làm việc.

2

=SHEET(Hi_Temps)

Trả về giá trị lỗi #NAME? vì tên xác định Hi_Temps được giới hạn trong trang tính có chứa nó, Sheet2.

#NAME?

=SHEET("Stuff")

Trả về số trang của trang tính có tên là Stuff.

3

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×