SHEETS (Hàm SHEETS)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng trang tính  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu.

Cú pháp

SHEETS(reference)

Cú pháp hàm SHEETS có các đối số sau đây.

  • Tham chiếu    Tùy chọn. Reference là một tham chiếu mà bạn muốn biết số lượng các trang chứa trong đó. Nếu đối số Reference được bỏ qua, hàm SHEETS trả về số lượng các trang trong sổ làm việc có chứa hàm.

Chú thích

  • Hàm SHEETS bao gồm tất cả các trang tính (hữu hình, ẩn, hoặc rất ẩn), cùng với tất cả các loại trang khác (macro, biểu đồ hoặc trang tính hộp thoại).

  • Nếu reference không phải là một giá trị hợp lệ, hàm SHEETS trả về giá trị lỗi #REF! .

  • Hàm SHEETS không sẵn dùng trong Mô hình Đối tượng (OM) vì Mô hình Đối tượng đã bao gồm chức năng tương tự.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SHEETS()

Vì không có đối số Reference xác định, trả về tổng số trang trong sổ làm việc (3).

3

=SHEETS(My3DRef)

Trả về số trang trong tham chiếu 3D với tên xác định My3DRef, trong đó bao gồm Sheet2 và Sheet3 (2).

2

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×