Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SHEETS  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu.

Cú pháp

SHEETS(reference)

Cú pháp hàm SHEETS có các đối số sau đây.

  • Tham chiếu    Tùy chọn. Reference là một tham chiếu mà bạn muốn biết số lượng các trang chứa trong đó. Nếu đối số Reference được bỏ qua, hàm SHEETS trả về số lượng các trang trong sổ làm việc có chứa hàm.

Chú thích

  • Hàm SHEETS bao gồm tất cả các trang tính (hữu hình, ẩn, hoặc rất ẩn), cùng với tất cả các loại trang khác (macro, biểu đồ hoặc trang tính hộp thoại).

  • Nếu reference không phải là một giá trị hợp lệ, hàm SHEETS trả về giá trị lỗi #REF! .

  • Hàm SHEETS không sẵn dùng trong Mô hình Đối tượng (OM) vì Mô hình Đối tượng đã bao gồm chức năng tương tự.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SHEETS()

Vì không có đối số Reference xác định, trả về tổng số trang trong sổ làm việc (3).

3

=SHEETS(My3DRef)

Trả về số trang trong tham chiếu 3D với tên xác định My3DRef, trong đó bao gồm Sheet2 và Sheet3 (2).

2

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×