You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SINH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sin hyperbolic của một số.

Cú pháp

SINH(number)

Cú pháp hàm SINH có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào.

Chú thích

Công thức cho sin hyperbolic là:

Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

K ết quả

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Xác suất nhận được kết quả dưới 1,03 giây.

0,1010491

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×