Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SLOPE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính thông qua các điểm dữ liệu trong known_y's và known_x's. Độ dốc là khoảng cách dọc chia cho khoảng cách ngang giữa bất kỳ hai điểm nào trên đường đó, là tỉ lệ thay đổi dọc theo đường hồi quy.

Cú pháp

SLOPE(known_y's, known_x's)

Cú pháp hàm SLOPE có các đối số sau đây:

 • Known_y's    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi ô gồm các điểm dữ liệu độc lập dạng số.

 • Known_x's    Bắt buộc. Bộ điểm dữ liệu độc lập.

Chú thích

 • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

 • Nếu known_y's và known_x's trống hoặc có số điểm dữ liệu khác nhau, hàm SLOPE trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Phương trình cho độ dốc của đường hồi quy là:

  Phương trình

  trong đó x và y là các trung độ mẫu VERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known_y’s).

 • Thuật toán cơ bản dùng trong các hàm SLOPE và INTERCEPT khác với thuật toán cơ bản dùng trong hàm LINEST. Sự khác biệt giữa các thuật toán này có thể dẫn đến các kết quả khác nhau khi dữ liệu chưa được xác định và cộng tuyến. Ví dụ, nếu điểm dữ liệu của đối số known_y's là 0 và điểm dữ liệu của đối số known_x's là 1:

  • Hàm SLOPE và INTERCEPT trả về lỗi #DIV/0! . Thuật toán của hàm SLOPE và INTERCEPT được thiết kế để tìm kiếm một và chỉ một câu trả lời và trong trường hợp này có thể có nhiều câu trả lời.

  • Hàm LINEST trả về giá trị 0. Thuật toán LINEST được thiết kế để trả về kết quả hợp lý của dữ liệu cộng tuyến và trong trường hợp này có thể tìm thấy ít nhất một câu trả lời.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Y đã biết

X đã biết

02/01/1900

6

03/01/1900

5

09/01/1900

11

01/01/1900

7

08/01/1900

5

07/01/1900

4

05/01/1900

4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SLOPE(A3:A9,B3:B9)

Độ dốc của đường hồi quy tuyến tính qua các điểm dữ liệu tại A3:A9 và B3:B9.

0,305556

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×