Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SMALL trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu. Dùng hàm này để trả về giá trị với thứ hạng tương đối cụ thể trong tập dữ liệu.

Cú pháp

SMALL(array,k)

Cú pháp hàm SMALL có các đối số sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu dạng số mà bạn muốn xác định giá trị nhỏ thứ k của nó.

  • K    Bắt buộc. Vị trí (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần trả về.

Chú thích

  • Nếu mảng trống, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k vượt quá số điểm dữ liệu, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu n là số điểm dữ liệu trong mảng, hàm SMALL(array,1) bằng với giá trị nhỏ nhất và hàm SMALL(array,n) bằng với giá trị lớn nhất.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu 1

Dữ liệu 2

3

1

4

4

5

8

2

3

3

7

4

12

6

54

4

8

7

23

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SMALL(A2:A10,4)

Số nhỏ nhất thứ 4 trong cột đầu tiên (4)

4

=SMALL(B2:B10,2)

Số nhỏ nhất thứ 2 trong cột thứ hai (3)

3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×