STDEVA (Hàm STDEVA)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm STDEVA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEVA(value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm STDEVA có các đối số sau đây:

 • Value1, value2, ...    Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 255 giá trị tương ứng với một mẫu của tập hợp. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

 • Hàm STDEVA giả định rằng các đối số của nó là một mẫu của tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho toàn bộ tập hợp, bạn phải tính độ lệch chuẩn bằng hàm STDEVPA.

 • Độ lệch chuẩn được tính bằng phương pháp "n-1".

 • Đối số có thể là: số, tên, mảng hay tham chiếu có chứa số; trình bày số dạng văn bản hoặc giá trị lô-gic, ví dụ TRUE và FALSE, trong một tham chiếu.

 • Đối số chứa TRUE đánh giá là 1; đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero).

 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các giá trị trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các giá trị văn bản và ô trống trong mảng hay tham chiếu sẽ bị bỏ qua.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu bạn không muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEV.

 • Hàm STDEVA dùng công thức sau đây:

  Công thức

  trong đó x là trung độ mẫu trung bình (Value1, value2,...) và n là kích cỡ mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=STDEVA(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền cho tất cả các công cụ (27,46391572)

27,46391572

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×