SUMX2MY2 (Hàm SUMX2MY2)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng SUMX2MY2  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tổng của hiệu các bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng.

Cú pháp

SUMX2MY2(array_x, array_y)

Cú pháp hàm SUMX2MY2 có các đối số sau đây:

  • Array_x    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi đầu tiên chứa các giá trị.

  • Array_y    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi thứ hai chứa các giá trị.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Nếu array_x và array_y có số lượng giá trị khác nhau, hàm SUMX2MY2 trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Phương trình cho tổng của hiệu các bình phương là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mảng thứ nhất

Mảng thứ hai

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SUMX2MY2(A2:A8,B2:B8)

Tổng của hiệu các bình phương của hai mảng ở trên (-55)

-55

=SUMX2MY2({2, 3, 9, 1, 8, 7, 5}, {6, 5, 11, 7, 5, 4, 4})

Tổng của hiệu các bình phương của hai hằng số mảng (-55)

-55

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×