Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SUMX2PY2 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tổng của tổng các bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng. Tổng của tổng các bình phương là thuật ngữ phổ biến trong nhiều phép tính thống kê.

Cú pháp

SUMX2PY2(array_x, array_y)

Cú pháp hàm SUMX2PY2 có các đối số sau đây:

  • Array_x    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi đầu tiên chứa các giá trị.

  • Array_y    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi thứ hai chứa các giá trị.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Nếu array_x và array_y có số lượng giá trị khác nhau, hàm SUMX2PY2 trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Phương trình cho tổng của tổng các bình phương là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mảng thứ nhất

Mảng thứ hai

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SUMX2PY2(A3:A9,B3:B9)

Tổng của tổng các bình phương của hai mảng ở trên (521)

521

=SUMX2PY2({2,3,9,1,8,7,5}, {6,5,11,7,5,4,4})

Tổng của tổng các bình phương của hai hằng số mảng (521)

521

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×