Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị khấu khao của tài sản trong một kỳ xác định, theo phương pháp khấu hao theo tổng các chữ số của năm.

Cú pháp

SYD (chi phí,thu hồi,sự sống động,cho mỗi)

Chi phí    là chi phí ban đầu của tài nguyên.

Thu hồi    là giá trị ở cuối khấu hao (đôi khi gọi là giá trị thu hồi của tài nguyên).

Vòng đời    là số kỳ hạn theo đó tài nguyên vào được giảm (đôi khi gọi là hữu ích vòng đời của tài nguyên vào).

Cho mỗi    là khoảng thời gian và phải sử dụng cùng một đơn vị làm sống.

Chú thích

Hàm SYD được tính toán như sau:

Phương trình

Ví dụ

Cost

Thu hồi

Vòng đời

Công thức

Mô tả (Kết quả)

30000

7500

10

=Syd([Cost],[Salvage],[Life],1)

Giá trị khấu hao hàng năm cho năm đầu tiên (4.090,91)

30000

7500

10

=Syd([Cost],[Salvage],[Life],10)

Giá trị khấu hao hàng năm cho năm thứ mười (409,09)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×