SYD (Hàm SYD)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SYD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị khấu khao của tài sản trong một kỳ xác định, theo phương pháp khấu hao theo tổng các chữ số của năm.

Cú pháp

SYD(cost, salvage, life, per)

Cú pháp hàm SYD có các đối số sau đây:

  • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

  • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản).

  • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

  • Per    Bắt buộc. Kỳ và sử dụng cùng đơn vị với tuổi thọ của tài sản.

Chú thích

Hàm SYD được tính toán như sau:

Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

$ 30.000,00

Chi phí ban đầu

$ 7.500,00

Giá trị thu hồi

10

Tuổi thọ tính theo năm

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SYD(A2,A3,A4,1)

Giá trị khấu hao hàng năm cho năm đầu tiên (4.090,91)

$4.090,91

=SYD(A2,A3,A4,10)

Giá trị khấu hao hàng năm cho năm thứ mười (409,09)

$409,09

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×