Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SYD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị khấu khao của tài sản trong một kỳ xác định, theo phương pháp khấu hao theo tổng các chữ số của năm.

Cú pháp

SYD(cost, salvage, life, per)

Cú pháp hàm SYD có các đối số sau đây:

  • Cost    Bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

  • Salvage    Bắt buộc. Giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản).

  • Life    Bắt buộc. Số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).

  • Per    Bắt buộc. Kỳ và sử dụng cùng đơn vị với tuổi thọ của tài sản.

Chú thích

Hàm SYD được tính toán như sau:

Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

$ 30.000,00

Chi phí ban đầu

$ 7.500,00

Giá trị thu hồi

10

Tuổi thọ tính theo năm

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=SYD(A2,A3,A4,1)

Giá trị khấu hao hàng năm cho năm đầu tiên (4.090,91)

$4.090,91

=SYD(A2,A3,A4,10)

Giá trị khấu hao hàng năm cho năm thứ mười (409,09)

$409,09

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×