Sự cố

Cân nhắc kịch bản sau.

  • Bạn đang sử dụng Microsoft 365 đăng nhập cho yammer.

  • Với tư cách là người quản trị đã xác minh của mạng yammer của bạn, bạn thấy người dùng trên trang loại bỏ người dùng đã bị hủy kích hoạt bởi "người quản trị hệ thống".

    Ảnh chụp màn hình của trang người dùng bị hủy kích hoạt trong yammer

  • Ngoài ra, cột suspended_by_type sẽ hiển thị người quản trị hệ thống cho những người dùng này trong báo cáo xuất của người dùng .

    Ảnh chụp màn hình của báo cáo xuất của người dùng trong yammer

Xem thêm thông tin

Có ba quy trình có thể tạm ngừng người dùng trong yammer và làm cho trạng thái được hiển thị là người quản trị hệ thốngbị tạm ngừng.

Lập bản đồ tài khoản như một phần của đăng nhập Microsoft 365 cho yammer

Để cho phép người dùng yammer đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập Microsoft 365 của họ, yammer sẽ tạo ra một liên kết (hoặc ánh xạ) giữa người dùng Microsoft 365 và người dùng yammer. Trong quá trình này, Microsoft 365 những người dùng có nhiều tài khoản người dùng yammer có thể bị tạm ngừng. Để biết thêm thông tin, hãy xem một người dùng yammer được hiển thị như "cựu thành viên" khi bạn sử dụng đăng nhập Office 365 cho yammer.

Quản lý vòng đời người dùng yammer trong Microsoft 365

Chu kỳ cuộc sống của người dùng đang sử dụng thông tin đăng nhập Microsoft 365 của họ để đăng nhập vào yammer bây giờ là do Microsoft 365 quản lý. Những người dùng bị xóa bỏ trong Microsoft 365 sẽ bị tạm dừng trong yammer. Những người dùng này sẽ được hiển thị như đã bị hủy kích hoạt bởi người quản trị hệ thống. Khi người dùng bị xóa bỏ trong Microsoft 365, người đó có thể khôi phục trong vòng 30 ngày. Người dùng yammer sẽ bị tạm dừng trong yammer cho 90 ngày. 

Nếu người dùng được khôi phục trong Microsoft 365, người đó sẽ được khôi phục trong yammer. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý người dùng yammer qua vòng đời của họ từ Office 365.

Trả về thư email

Email là phần chính của sự tham gia của người dùng trong yammer. Khi yammer gửi thông điệp email đến người dùng và thông điệp email đã bị trả về nhiều lần, thì người dùng sẽ bị tạm dừng trong yammer. Những người dùng này sẽ được hiển thị trong yammer với tư cách người quản trị hệ thốngbị tạm ngừng. 

Lưu ý: Người dùng có thể kích hoạt lại chính họ nếu họ có quyền truy nhập vào tài khoản của họ. Ví dụ, họ có thể kích hoạt lại chính họ nếu họ sử dụng thông tin đăng nhập Microsoft 365 hoặc đăng nhập đơn yammer (SSO), hoặc nếu họ có thể truy nhập vào hộp thư của họ bằng cách dùng thông tin xác thực yammer.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×