Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tách ngăn để khóa các hàng hay cột trong những vùng trang tính riêng biệt

Bạn Tomas của bạn đã hoàn thành lần chạy 5-K cuối tuần vừa rồi, và bạn muốn xem thời gian của 10 người về đích hàng đầu để so sánh thời gian của họ với của Họ. Bạn đã tìm thấy tên của anh ấy trong hàng 180 của bảng tính. Bạn có muốn biết cách xem kết quả của anh ấy cùng với 10 người về đích ở đầu trang tính không?

Bằng cách tách trang tính, bạn có thể cuộn xuống ngăn bên dưới và vẫn xem được các hàng đầu tiên trong phần ngăn trên.

Sử dụng tách để xem hai khu vực của hàng

Để tách trang tính này như minh họa ở trên, bạn hãy chọn bên dưới hàng mình muốn tách - chọn hàng 13 để tách trang tính dưới hàng 12. Sau đó, bấm Xem > sổ >tách. Bạn có thể loại bỏ việc tách chỉ đơn giản bằng cách bấm nút Tách một lần nữa.

Lệnh tách trên dải băng

Bạn cũng có thể tách trang tính trên các cột. Chọn cột ở bên phải cột bạn muốn đặt tách, rồi sử dụng lệnh Tách. Bạn cũng có thể tách cả hàng và cột. bằng cách chọn ô bên dưới và bên phải vị trí bạn muốn tách — sau đó bấm Tách. Trong hình dưới đây—vì đã chọn D5—các cột bên trái (A-C) và các hàng bên trên nó (1-4) sẽ được cố định sau khi tách. Sau đó, bằng cách chọn một hàng bên dưới hàng 4 và cuộn lên, bạn không còn thấy các hàng từ 5 đến 9 nữa. Ngoài ra, bạn sẽ không nhìn thấy các cột từ D đến F. Điều này mang lại sự tập trung chặt chẽ vào Q4 và tổng YTD trong các cột G và H.

Tách hàng và cột

Để hoàn tác việc tách, chỉ cần bấm lại vào > Sổ >tách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×