Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể dùng thẻ Liên hệ để lấy liên hệ và thông tin khác về đồng nghiệp của người nào đó. Bạn có thể mở thẻ liên hệ từ trong bất kỳ ứng dụng Office nào mà bạn thấy ảnh hoặc tên của người đó với biểu tượng hiện diện liên quan.

Để xem thẻ Liên hệ của người nào đó

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  2. Từ trong danh sách Lync liên hệ của họ, hãy di chuột lên ảnh hoặc nút hiện diện của một người, rồi bấm vào biểu tượng Xem Thẻ Liên hệ.

    Thanh QuickLync với biểu tượng Xem Thẻ Liên hệ được tô sáng

  3. Từ trong các khu vực khác của Lync hoặc từ các ứng dụng Office khác, bấm chuột phải vào tên hoặc ảnh của liên hệ, rồi bấm vào mũi tên xuống để mở thẻ liên hệ.

  4. Trên thẻ Liên hệ, bấm Tổ chức. Bạn có thể bấm vào bất kỳ người nào trên danh sách để lấy thông tin liên hệ của người đó.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×