Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Tìm tất cả các ô với kiểm soát dữ liệu

 1. Trên menu sửa , bấm Đến.

 2. Bấm Đặc biệt.

 3. Chọn Kiểm soát dữ liệu, sau đó chọn tất cả.

 4. Bấm OK.

  Các ô có chứa kiểm soát dữ liệu được chọn.

Tìm các ô có các quy tắc hợp lệ cùng với một ô khác

 1. Chọn một ô có kiểm soát dữ liệu bạn muốn tìm.

 2. Trên menu sửa , bấm Đến.

 3. Bấm Đặc biệt.

 4. Chọn Kiểm soát dữ liệu, sau đó chọn cùng.

 5. Bấm OK.

  Các ô có chứa cùng kiểm tra dữ liệu dưới dạng ô bạn đã chọn được chọn.

Xem thêm

Áp dụng kiểm soát dữ liệu cho ô

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×