Tìm các mẫu sách nhỏ quảng cáo trong Publisher

Tìm các mẫu sách nhỏ quảng cáo trong Publisher

Cách tốt nhất để tạo tài liệu hướng dẫn là bắt đầu với một mẫu được thiết kế đặc biệt bạn chọn ngay khi bạn mở Publisher.

Bạn sẽ tìm thấy các mẫu Publisher trên trang bắt đầu xuất hiện khi mở Publisher mà không cần chọn một tệp hiện có để mở. Bạn cũng có thể truy cập trang bắt đầu bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào tệp >mới.

Tệp Mới

Trên trang bắt đầu, hãy bấm dựng sẵn > tài liệu quảng cáo và bấm vào một mẫu trong một trong các thể loại của các mẫu sách nhỏ, chẳng hạn như danh sáchthông tin hoặc giá.

Dựng sẵn Mới

Để tìm thêm mẫu trực tuyến, hãy bấm vào tài liệu quảng cáo bên cạnh các Tìm kiếm được đề xuất dưới hộp tìm kiếm.

Tìm kiếm Sách nhỏ quảng cáo

Các tùy chọn để thay đổi màu mẫu, phông chữ, văn bản và đồ họa trở nên sẵn dùng ngay khi bạn bấm tạo và mở mẫu.

Để biết thêm thông tin về việc tạo tài liệu quảng cáo, hãy xem tạo sổtay, in tài liệu và Tìm mẫu Avery.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×