Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin hiện diện giúp bạn liên hệ với người khác và giúp người khác liên hệ với bạn. Nó cung cấp thông tin về một liên hệ và giúp bạn quyết định cách tốt nhất để liên lạc với liên hệ đó. Ví dụ, bạn thấy chỉ báo hiện diện của đồng nghiệp có màu lục trong danh sách Liên hệ của bạn, cho biết rằng cô ấy sẵn sàng. Bạn có thể đi xuống sảnh và trò chuyện trực tiếp, nhưng bạn nhận thấy rằng vị trí và ghi chú của Cortana cho biết rằng cô ấy đang làm việc ngoài công trường nên thay vào đó bạn quyết định gửi tin nhắn tức thời.

Như đã chỉ ra trong bảng sau đây, một số trạng thái hiện diện do người dùng Lync đặt, một số trạng thái được Lync đặt tự động và một số trạng thái có thể được đặt theo cả hai cách.

Trạng thái Hiện diện

Mô tả

Trạng thái này được thiết lập như thế nào

Hiện diện Lync: Sẵn sàng Rảnh

Bạn đang trực tuyến và sẵn sàng để liên hệ.

Lync đặt trạng thái này khi thấy bạn đang sử dụng máy tính. Bạn cũng có thể đặt trạng thái này khi bạn muốn người khác biết bạn đang ở trong văn phòng của bạn ngay cả khi máy tính của bạn đang rảnh.

Hiện diện Lync: Đang bận Bận

Bạn đang bận và không muốn bị gián đoạn.

Lync đặt trạng thái này khi bạn đang có một cuộc hẹn theo Lịch Outlook của mình. Bạn cũng có thể chọn trạng thái này bằng cách bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh trạng thái hiện tại.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang gọi điện

Bạn đang có một cuộc gọi Lync (cuộc gọi thoại hai bên) và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham gia một cuộc gọi Lync.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang họp

Bạn đang họp và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham dự một cuộc họp Lync hoặc khi nào, theo Lịch Outlook của bạn, bạn được lên lịch tham dự một cuộc họp.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang có điện thoại hội nghị

Bạn đang có cuộc gọi hội thảo Lync (cuộc họp Lync có âm thanh) và không muốn bị làm phiền.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi thấy bạn đang tham dự một cuộc gọi hội thảo Lync.

Hiện diện Lync: Không Làm Phiền Không làm phiền

Bạn không muốn bị làm phiền và sẽ thấy thông báo về hội thoại chỉ khi chúng được gửi từ một người nào đó trong Nhóm làm việc của bạn.

Bạn chọn trạng thái này bằng cách bấm vào mũi tên thả xuống.

Hiện diện Lync: Đi vắng Quay lại Ngay

Bạn rời khỏi máy tính một lát.

Bạn chọn trạng thái này bằng cách bấm vào mũi tên thả xuống.

Hiện diện Lync: Đi vắngKhông hoạt động/Đi vắng

Bạn đã đăng nhập nhưng máy tính của bạn không hoạt động hoặc bạn đã rời khỏi máy tính trong một khoảng thời gian xác định.

Lync đặt trạng thái của bạn là "không hoạt động" khi máy tính của bạn không hoạt động trong năm phút và trạng thái "đi vắng" khi trạng thái của bạn đã không hoạt động trong năm phút. (Để thay đổi các giá trị mặc định này, hãy bấm nút Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn , bấm Trạng thái, rồi bấm vào các mũi tên bên cạnh Hiển thị tôi là Không hoạt động khi trạng thái của tôi đã không hoạt động trong vài phút này và Hiện tôi là Đi vắng khi trạng thái của tôi đã ở Trạng thái Không hoạt động trong vài phút này.) Bạn cũng có thể chọn trạng thái này bằng cách bấm vào mũi tên thả xuống.

Hiện diện Lync: Đi vắng Nghỉ Làm việc

Bạn hiện không làm việc và không sẵn sàng để liên hệ.

Bạn chọn trạng thái này bằng cách bấm vào mũi tên thả xuống.

Trạng thái Hiện diện Ngoại tuyến trong Lync Ngoại tuyến

Bạn không đăng nhập. Bạn sẽ xuất hiện là Ngoại tuyến với những người mà bạn đã chặn không cho họ thấy trạng thái hiện diện của mình.

Lync sẽ đặt trạng thái này khi bạn đăng xuất khỏi máy tính.

Hiện diện Lync: Không biết trạng thái Không biết

Trạng thái hiện diện của bạn không xác định.

Trạng thái này có thể xuất hiện với các liên hệ không dùng Lync làm chương trình nhắn tin tức thời của họ.

Dấu sao màu đỏ bên cạnh trạng thái của một liên hệ biểu thị rằng người đó đã bật thông báo Ngoài Office trong Outlook.

Thiết đặt ghi chú cá nhân

Các trạng thái hiện diện trong Lync được cài sẵn và không thể tùy chỉnh hoặc thêm vào, nhưng nếu bạn muốn cung cấp cho liên hệ của mình thêm chi tiết về vị trí của bạn hoặc bạn đang làm gì, bạn có thể viết ghi chú cá nhân ở phía trên cùng của cửa sổ chính của Lync. Để thực hiện điều này, hãy bấm vào vùng hiển thị ghi chú (hộp phía trên vùng ảnh và tên của bạn), sau đó bấm và nhập nội dung bất kỳ đang được hiển thị.

Quan trọng:  Khi bạn thay đổi thiết đặt Trả lời Tự động (Ngoài Office) trong Microsoft Outlook, ghi chú mà bạn nhập cũng sẽ xuất hiện trong vùng ghi chú cá nhân trong Lync. Để loại bỏ ghi chú này khỏi màn hình hiển thị Lync, bạn phải tắt thông báo Thoát khỏi Office trong Outlook. Để thực hiện điều đó, hãy bấm vào tab Tệp trong Outlook, rồi bấm vào nút Tắt trong pa-nen Trả lời Tự động.

Để biết thêm thông tin về việc đặt ghi chú cá nhân, hãy xem "Thêm và xem ghi chú cá nhân" tại Thay đổi trạng thái hiện diện của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×