"Skype for Business Project Hero" là gì và sử dụng những dữ liệu gì?

Skype for Business Hero cho phép Người quản trị CNTT khen thưởng bạn vì đã sử dụng Skype for Business để cộng tác và liên lạc. Chương trình này thể hiện việc sử dụng Skype for Business với hình thức dễ hiểu—ở dạng các huy hiệu sử dụng được thiết kế riêng cho tổ chức của bạn. Mỗi huy hiệu biểu thị một mức sử dụng Skype for Business gia tăng. Chương trình "Skype for Business Project Hero" sử dụng dữ liệu hiện có được thu thập bởi Skype for Business và không yêu cầu thu thập bất kỳ mức độ dữ liệu bổ sung hoặc gia tăng nào về bất kỳ việc sử dụng Skype for Business riêng lẻ nào.

Thông tin về việc sử dụng Skype for Business đã được tổ chức của bạn thu thập. Phần thưởng của chương trình "Skype for Business Project Hero" dựa trên dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như số lượng cuộc gọi đã thực hiện, số lượng IM đã gửi và số lần sử dụng các tính năng, chẳng hạn như chia sẻ màn hình. Phần thưởng mà bạn nhận được sẽ dựa trên các tương tác này và mức độ sử dụng sản phẩm của bạn.

Như một phần trong quá trình chọn tham gia chương trình "Skype for Business Project Hero", Người quản trị CNTT của bạn nhận được một bộ báo cáo liên quan đến thành tích dành cho tổ chức của bạn. Điều này cho phép Người quản trị CNTT cấp huy hiệu khen thưởng cho thành tích của người dùng. Microsoft sẽ nhận báo cáo về số lượng các thành tích mà toàn thể tổ chức đạt được. Microsoft không nhận thêm bất kỳ dữ liệu người dùng nào như một phần của chương trình này và báo cáo mà Microsoft nhận được không xác định danh tính của bất kỳ người dùng riêng lẻ nào trong tổ chức của bạn.

Dữ liệu do Skype for Business thu thập và thông tin về cách sử dụng và lưu trữ dữ liệu này sẵn có trong Điều khoản về Quyền riêng tư Skype for Business.

Dữ liệu "Skype for Business Project Hero" sẽ được sử dụng như thế nào?

Chương trình Skype for Business Project Hero là một công cụ dành cho Người quản trị CNTT của bạn. Chương trình này nhằm mục đích quảng bá mức độ nhận biết ứng dụng Skype for Business, khuyến khích và khen thưởng việc sử dụng, cũng như cung cấp nối kết đến các khoá đào tạo và tài nguyên Skype for Business bổ sung.

Tôi có thể chọn không tham gia chương trình "Skype for Business Project Hero" không?

Dĩ nhiên rồi. Để ngừng tham gia, chỉ cần hoàn thành biểu mẫu Chọn không tham gia và dữ liệu sử dụng Skype for Business sẽ không còn được đưa vào chương trình hoặc thông tin liên lạc "Skype for Business Project Hero" nữa. Việc chọn không tham gia "Skype for Business Project Hero" sẽ không ngăn chặn việc thu thập dữ liệu như mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư Skype for Business.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×