Khi bạn cài đặt Office 2007, bạn sẽ được nhắc nhập hoặc dán trong khóa sản phẩm 25 ký tự trông giống như thế này:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Quan trọng: Mặc dù bạn không cần phải nhập khóa sản phẩm của mình tại mục cài đặt, chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy vì nó giúp xác minh rằng phần mềm của bạn là hợp pháp. Bạn có thể chạy các chương trình Office 2007 của mình tối đa 25 lần trước khi bắt buộc phải nhập khóa sản phẩm. Sau thời kỳ ân hạn này, nếu bạn chưa nhập khóa sản phẩm hợp lệ, phần mềm sẽ đi vào chế độ chức năng giảm và nhiều tính năng không sẵn dùng.

Bạn có thể tìm thấy khóa sản phẩm ở một trong các vị trí sau đây:

  • Dán nhãn trong trường hợp CD hoặc gói khác.

  • Chứng chỉ xác thực.

  • Thông điệp email xác nhận đã nhận từ mua hàng trực tuyến.

Quan trọng: Không mất khóa sản phẩm của bạn. Giữ gói hàng hoặc ghi số xuống và giữ lại trong một nơi an toàn. Nếu bạn mất khóa sản phẩm của mình và có bằng chứng mua hàng hợp lệ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nếu thật khó để đọc khóa sản phẩm trên gói đăng ký của bạn, hãy dùng hướng dẫn này để giúp bạn cho biết số và chữ ngoài:

Hiển thị phông chữ được sử dụng cho các chữ cái và số trong một khóa sản phẩm Office

Nếu khóa sản phẩm Office của bạn không hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động, bạn nên liên hệ với người bán hàng và yêu cầu hoàn tiền. Nếu bạn mua khóa sản phẩm tách biệt với phần mềm, rất có thể khóa sản phẩm đã bị đánh cắp hoặc có được do gian lận khác nên sau đó bị chặn sử dụng. Rất tiếc, có rất nhiều người bán hàng không trung thực bán các khóa sản phẩm bị đánh cắp, bị lạm dụng hoặc không được Microsoft ủy quyền khác. Đôi khi, các khóa sản phẩm này được in trên các nhãn hoặc thẻ giả mạo với liên kết tải xuống đến phần mềm Microsoft. Khóa sản phẩm đôi khi còn được phân phối bằng phương tiện phần mềm không được ủy quyền để bán lại, chẳng hạn như phương tiện khuyến mãi, phương tiện cài đặt lại của nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc các phương tiện cụ thể cho từng chương trình Microsoft khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×