We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Chúng tôi đang thêm các điểm nhập tìm kiếm trên các tab thư và lịch, ngoài tab Tìm kiếm hiện tại của chúng tôi. Người dùng có thể dễ dàng đưa lên và sử dụng hộp tìm kiếm trên thư và lịch.

Để truy nhập và sử dụng hộp tìm kiếm:

1. gõ nhẹ vào biểu tượng kính tìm kiếm trên tab Thư (hoặc lịch).

văn bản thay thế

2. nó sẽ mở hộp tìm kiếm quen thuộc.

văn bản thay thế

3. nhập từ khóa bất kỳ để tìm kiếm. Trải nghiệm sẽ chính xác giống như hộp tìm kiếm hiện có trên tab Tìm kiếm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×