We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trên trang bắt đầu SharePoint, site liên lạc, site nhóm hiện đại và Office.com, tìm kiếm là cá nhânvà kết quả tìm kiếm thậm chí còn dễ dàng hơn để khám phá. Một người dùng khác sẽ nhìn thấy các kết quả khác với bạn, ngay cả khi bạn tìm kiếm cùng một từ.

Bạn sẽ chỉ thấy các kết quả mà bạn đã có quyền truy nhập và những người dùng khác không thể tìm thấy các tài liệu riêng tư của bạn.

Ngay cả trước khi bạn bắt đầu nhập, bạn sẽ thấy kết quả dựa trên hoạt động trước đó của bạn trong Microsoft 365. Bản Cập Nhật kết quả khi bạn bắt đầu nhập.

Ảnh chụp màn hình cùa hộp tìm kiếm

Nếu những kết quả này không phải là những gì bạn đang tìm kiếm, hãy bấm vào nối kết để xem thêm các kết quả hoặc nhấn Enter để mở trang kết quả tìm kiếm và xem và khám phá tất cả các kết quả. Dưới đây là ví dụ về kết quả tìm kiếm từ SharePoint:

Ảnh chụp màn hình trang kết quả tìm kiếm

Khám phá các kết quả tìm kiếm để xem thêm chi tiết về những người và các tệp bạn đã tìm thấy, hoặc tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để có được kết quả khác. Sau đây là một Mẹo chuyên gia để nhanh chóng xem thêm, hoặc ít chi tiết về kết quả-bạn có thể thực sự bấm vào bất kỳ đâu trong khoảng trống của kết quả.

Bạn có thể dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn khám phá thêm và nếu bạn đang tìm kiếm trong SharePoint, bạn có thể thay đổi vị trí kết quả đến từ đó. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm từ một trang, nhưng thực sự có nghĩa là tìm kiếm tất cả các SharePoint, thì bạn chỉ cần một lần bấm vào đi. Hoặc, nếu trang bạn tìm kiếm từ được liên kết với một site khác, nhưng bạn muốn tìm kiếm tất cả các trang liên kết.

Ảnh chụp màn hình hiển thị nơi kết quả đến từ và các vị trí thay thế để tìm kiếm

Khi bạn thoát khỏi một trang kết quả tìm kiếm, bạn quay lại trang nơi bạn đã bắt đầu tìm kiếm của mình.

Xem Thêm

Trải nghiệm tìm kiếm của tôi khác với những gì bạn mô tả

Tìm hiểu về những trải nghiệm hiện đại trong SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×