Hộp tìm kiếm trong danh sách Liên hệ của bạn, trong Microsoft Lync, là điểm nhập chính của bạn để tìm kiếm và liên lạc với mọi người.

Bạn muốn làm gì?

Tìm liên hệ

Bạn có thể tìm các liên hệ đã có trong danh sách Liên hệ của bạn, ngoài những người làm việc trong tổ chức của bạn mà bạn chưa thêm vào danh sách Liên hệ.

Để tìm một liên hệ theo tên, hãy làm như sau:

  • Từ màn hình liên hệ, nhấn tìm kiếm và bắt đầu nhập tên của một người vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ xuất hiện bên dưới hộp.

Để tìm một liên hệ theo số điện thoại, hãy làm như sau:

  • Từ màn hình liên hệ, nhấn tìm kiếm và bắt đầu nhập số điện thoại hoặc số máy nhánh của một người. Kết quả sẽ xuất hiện bên dưới hộp.

Tìm kiếm người dự bổ sung

Khi đang trong hội thoại, bạn có thể thêm các liên hệ bổ sung vào hội thoại của mình.

  1. Để mời ai đó vào cuộc hội thoại nhắn tin tức thời, từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ biểu tượng xem thêm (...), sau đó gõ nhẹ mời người khác.

  2. Từ màn hình liên hệ, chọn hoặc tìm kiếm liên hệ bạn muốn mời vào cuộc hội thoại.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×