You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Sử dụng Hộp tìm kiếm như một cách nhanh chóng để tìm kiếm các mục cụ thể trong danh sách. Hộp Tìm kiếm nằm trong thanh tiêu đề ở phía trên cùng của SharePoint dụng Danh sách. Ứng dụng này cho phép bạn tìm kiếm văn bản trong bất kỳ mục danh sách nào trong danh sách hiện đang mở. 

Hộp Tìm kiếm nằm ở thanh tiêu đề nằm ở phía trên cùng của ứng dụng.

Tìm kiếm các mục trong một danh sách

 1. Mở danh sách bạn muốn tìm kiếm.

 2. Chọn hộp Tìm kiếm ở đầu cửa sổ ứng dụng.

 3. Nhập từ hoặc các từ bạn muốn tìm kiếm.

  Khi bạn nhập, menu Mục sẽ xuất hiện ngay bên dưới hộp Tìm kiếm với danh sách gồm năm (hoặc ít hơn) kết quả khớp đầu tiên cho từ tìm kiếm của bạn.

 4. Chọn bất kỳ mục nào trong danh sách đó để mở mục đó và xem tất cả các chi tiết của mục đó.

  Hoặc, ngay bên dưới danh sách đó, bạn có thể chọn Hiển thị thêm kết quả để có được danh sách đầy đủ các mục phù hợp với từ tìm kiếm của bạn.  

Sau đó, bạn có thể sử dụng kết quả hoặc chọn một hoặc nhiều mục để chỉnh sửa hoặc mở. Xem mục Chỉnh sửa mục danh sách để biết thêm thông tin. 

Cách tìm kiếm hoạt động

Khi sử dụng hộp tìm kiếm, bạn đang tìm kiếm trong danh sách trong tất cả các cột có chứa văn bản, ngoại trừ các cột chứa các số đo được tạo tự động như ngày và thời gian hoặc kích cỡ tệp. 

 • Nếu bạn tìm kiếm một từ duy nhất, Kết quả sẽ hiển thị các mục chứa từ đó.

 • Nếu bạn tìm kiếm nhiều từ, Kết quả sẽ hiển thị tất cả các mục chứa tất cả các từ đó.

  Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm màu vàng lam,danh sách Kết quả sẽ chỉ hiển thị các mục có cả màu lamvà vàng trong đó. Danh sách kết quả sẽ không bao gồm các mục chỉ chứa màu lam hoặc chỉ chứa vàng. Nói một cách khác, các từ trong tìm kiếm nhiều từ sẽ được xem như là chúng được một toán tử AND nhập vào. Không có toán OR để tìm kiếm trong danh sách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×