Chủ đề liên quan
×
Tìm kiếm và tìm tệp
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tìm kiếm và tìm tệp

Tìm kiếm và lọc tin nhắn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Tìm và lọc thư bằng thanh Tìm kiếm trong Microsoft Teams.

Hãy dùng thử!

Tìm kiếm thư

 1. Chọn thanh Tìm kiếm ở đầu ứng dụng Teams Bạn.

 2. Nhập từ khóa thư, rồi nhấn Enter.

 3. Khi kết quả thư xuất hiện, chuyển đổi giữa Kết quả hàng đầu và Kết quả mới nhất.

 4. Để xem thêm kết quả thư, chọn Xem thêm thư hoặc chọn tab Thư.

Lọc kết quả thư

 1. Khi bạn xem thêm các kết quả thư, hãy lọc chúng dựa trên:

  • Nhập - để lọc tin nhắn chỉ từ các cuộc trò chuyện hoặc kênh.

  • Teams kênh - để lọc tin nhắn từ một nhóm hoặc kênh cụ thể.

  • Từ - để lọc thư từ một người cụ thể.

  • Ngày - để sắp xếp thư theo ngày.

  • @mentions tôi - để lọc thư dựa trên dữ liệu @mentions.

  • Có tệp đính kèm   - để lọc thư có tệp đính kèm.

  • Ẩn ứng dụng & bot   - để ẩn kết quả tin nhắn được gửi từ ứng dụng và bot.

 2. Để xóa bộ lọc, hãy chọn Xóa tất cả.

 3. Để bung rộng và tìm hiểu thêm về một tin nhắn, hãy chọn Đi tới tin nhắn trong kết quả tin nhắn để xem thêm ngữ cảnh trong cuộc trò chuyện thực sự.

Tìm kiếm tin nhắn trong cuộc trò chuyện hoặc kênh

 • Trong cuộc trò chuyện hoặc kênh, nhấn Ctrl + F, nhập từ khóa của bạn, rồi nhấn Enter.

  Tất cả các kết quả thư sẽ xuất hiện trong ngăn kết quả.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Tìm kiếm thư và nhiều thông tin khác trong Teams

Tìm kiếm và lọc mọi người và tệp

Video đào tạo về Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×