You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Tìm kiếm và tham gia nhóm hoặc cộng đồng trường đại học hoặc cao đẳng với Campus Connect trong GroupMe

Sau khi bạn đã xác thực email trường đại học/đại học với tài khoản GroupMe của mình, việc tìm và tham gia nhóm trường đại học hoặc trường đại học của bạn rất đơn giản.

 1. Nhấn vào Khám phá Nút Kết nối Khuôn viên trường.

 2. nhẹ Xem thêm để xem danh sách các nhóm Kết nối Khuôn viên sẵn có hoặc gõ nhẹ vào Tìm kiếm nhóm Nút Tìm kiếm và nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào vùng văn bản.

 3. Nếu tìm thấy bất kỳ nhóm cộng đồng nào, họ sẽ cư ở bên dưới tìm kiếm.

 4. Chọn Tham gia để trở thành thành viên của nhóm. Nếu bạn đã là thành viên của một nhóm được liệt kê, GroupMe sẽ hiển thị Dạng xem bên cạnh nhóm đó.
   

  Lưu ý: Nếu người quản trị nhóm đã bật Ai có thể tham gia, bạn có thể cần yêu cầu quyền truy nhập vào nhóm.

Bạn không tìm thấy nhóm Campus Connect mà bạn muốn tham gia? Tìm hiểu cách tạo nhóm của riêng bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một trình duyệt tương thích.

 2. Chọn Khám phá Nút Kết nối Khuôn viên trường.

 3. Chọn Tất cả rồi Xem thêm để xem danh sách các nhóm Campus Connect sẵn có hoặc chọn Tìm kiếm nhóm và nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào vùng văn bản.

 4. Nếu tìm thấy bất kỳ nhóm cộng đồng nào, họ sẽ cư ở bên dưới tìm kiếm.

 5. Chọn Tham gia để trở thành thành viên của nhóm. Nếu bạn đã là thành viên của một nhóm được liệt kê, GroupMe sẽ hiển thị Dạng xem bên cạnh nhóm đó.
   

  Lưu ý: Nếu người quản trị nhóm đã bật Ai có thể tham gia, bạn có thể cần yêu cầu quyền truy nhập vào nhóm.

Bạn không tìm thấy nhóm Campus Connect mà bạn muốn tham gia? Tìm hiểu cách tạo nhóm của riêng bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×