Khi bạn mở Publisher, bạn sẽ thấy một danh mục các mẫu muốn chọn. Để tạo một ấn phẩm, chọn mẫu bạn muốn ấn phẩm của mình sẽ giống nhất. Sau khi mở mẫu, bạn có thể thay đổi để có tất cả các thành phần — chẳng hạn như màu, phông chữ, đồ họa — mà bạn muốn. Ngoài việc tạo ấn phẩm mới từ mẫu, bạn cũng có thể tạo những mẫu mới có thể sử dụng lại mà không cần phải áp dụng lại tùy chỉnh của mình.

Trong bài viết này

Tìm hiểu về các mẫu

Bạn có thể tạo mẫu từ bất kỳ ấn phẩm nào bằng cách lưu ấn phẩm đó dưới dạng tệp mẫu Publisher. Khi bạn bắt đầu một ấn phẩm mới bằng cách chọn một mẫu, bản sao của tệp mẫu mở, từ đó mẫu ban đầu sẽ không bị thay đổi do nhầm lẫn. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với một mẫu, bạn có thể mở bản sao của tệp mẫu, thực hiện thay đổi bạn muốn, rồi lưu lại tệp đó dưới dạng mẫu.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng thiết kế một ấn phẩm chính tương ứng với thương hiệu và nhân dạng công ty của bạn, rồi lưu thành một mẫu. Sau đó, mỗi lần bạn muốn tạo một phiên bản mới, bạn có thể sử dụng mẫu và chỉ thêm thông tin dành riêng cho phiên bản đó. Sử dụng mẫu dành cho ấn phẩm bạn thường xuyên tạo không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn có thể bảo đảm chất lượng và tính nhất quán trong ấn phẩm cho bạn.

Publisher sẽ cung cấp các thiết kế cùng với các tính năng động giúp bạn dễ dàng thay đổi thiết kế, bố trí, màu và các thành phần. Bạn có thể:

 • Sử dụng một trong các mẫu ấn phẩm để tạo chính xác kiểu ấn phẩm bạn muốn, như lịch, bản tin hay bưu thiếp.

 • Thiết kế ấn phẩm, tùy chỉnh theo các nhu cầu của bạn, rồi lưu ấn phẩm dưới dạng một mẫu.

Sử dụng mẫu để tạo ấn phẩm

Bạn có thể sử dụng các mẫu đã cài đặt bằng Publisher hoặc các mẫu trực tuyến từ Office.com để tạo những ấn phẩm có diện mạo tuyệt vời hơn.

Quan trọng:  Bạn phải kết nối Internet để sử dụng các mẫu trực tuyến.

 1. Bấm Tệp > Mới.

 2. Từ bộ sưu tập mẫu, chọn một kiểu ấn phẩm, chẳng hạn như Thiệp cảm ơn.

 3. Sử dụng các mũi tên trái và phải để cuộn qua các thiết kế, tìm mẫu bạn muốn, rồi bấm Tạo.

Đầu Trang

Quan trọng:  Bạn phải kết nối Internet để sử dụng các mẫu trực tuyến.

 1. Mở Publisher hoặc bấm Tệp > Mới.

 2. Từ bộ sưu tập mẫu, chọn một kiểu ấn phẩm, như Thiệp Chúc mừng.

 3. Cuộn xuống dưới để tìm mẫu bạn muốn, chọn mẫu rồi bấm Tạo.

Đầu Trang

Tìm một mẫu

Ngoài việc sử dụng các danh mục mẫu để duyệt mẫu, bạn có thể tìm kiếm mẫu dựa vào các từ khóa. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo sách nhỏ quảng cáo theo định dạng gập ba, thay vì đi đến danh mục Sách nhỏ quảng cáo, rồi duyệt qua các tùy chọn định dạng, bạn có thể nhập sách nhỏ quảng cáo gập ba vào hộp Tìm kiếm để tìm tất cả các mẫu sách nhỏ quảng cáo có sẵn với định dạng gập ba.

Đầu Trang

Lưu ấn phẩm dưới dạng một mẫu

Bạn có thể tạo mẫu từ bất kỳ ấn phẩm nào bằng cách lưu ấn phẩm đó dưới dạng tệp mẫu Publisher. Bạn cũng có thể tải xuống một mẫu có sẵn, thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn và lưu tệp dưới dạng mẫu mà bạn có thể sử dụng lại.

 1. Tạo hoặc mở ấn phẩm mà bạn muốn sử dụng làm mẫu.

 2. Bấm Tệp > Lưu Dưới dạng, rồi duyệt đến ổ đĩa C trên máy tính của bạn.

  Lưu ý: 

  • Vị trí của mẫu mặc định là:

  • Nếu bạn lưu mẫu của mình vào một vị trí khác, Publisher có thể không tìm thấy mẫu đó.

  • Phiên bản đăng ký của phát hành và Publisher 2019, 2016, 2013: C:\Users\username\Documents\Custom Office Templates

  • Nhà phát hành 2010: C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 3. Trong hộp Lưu dưới dạng, chọn Mẫu Publisher.

 4. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho mẫu.

 5. Bấm Lưu.

  Bạn có thể tìm thấy mẫu của mình trong bộ sưu tập mẫu trong thể loại cá nhân trong Publisher 2013 và các phiên bản mới hơn và trong thể loại mẫu của tôi trong Publisher 2010.

Đầu Trang

Thay đổi mẫu

Bạn có thể mở mẫu mà bạn đã sử dụng trước đó, thay đổi mẫu, rồi lưu thành một mẫu mới.

 1. Bấm tệp >mới.

 2. Bấm CÁ NHÂN, rồi bấm đúp vào tên của mẫu.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các mẫu của mình được liệt kê, bạn có thể chưa lưu mẫu đó trong thư mục vị trí mẫu mặc định. Vị trí mẫu mặc định là C:\Users\username\Documents\Custom Office Templates. Nếu bạn đã lưu mẫu vào một vị trí khác vị trí của mẫu mặc định, bạn cần phải duyệt đến vị trí mà bạn đã lưu và mở mẫu từ vị trí đó hoặc di chuyển mẫu vào vị trí của mẫu mặc định trên máy tính của bạn.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn đối với mẫu.

 4. Bấm Tệp > Lưu Dưới dạng, rồi duyệt đến ổ đĩa C trên máy tính của bạn.

 5. Trong hộp Lưu dưới dạng , bấm Mẫu Publisher, rồi nhập tên mới và danh mục tùy chọn cho mẫu đó.

 6. Bấm Lưu.

Đầu Trang

 1. Mở Publisher hoặc bấm Tệp > Mới.

 2. Bấm Mẫu của Tôi, rồi bấm đúp vào tên mẫu.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các mẫu của mình được liệt kê, bạn có thể chưa lưu mẫu đó trong thư mục vị trí mẫu mặc định. Vị trí mẫu mặc định là C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Nếu bạn đã lưu mẫu vào một vị trí khác vị trí của mẫu mặc định, bạn cần phải duyệt đến vị trí mà bạn đã lưu và mở mẫu từ vị trí đó hoặc di chuyển mẫu vào vị trí của mẫu mặc định trên máy tính của bạn.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn đối với mẫu.

 4. Bấm Tệp > Lưu Dưới dạng.

 5. Trong hộp Lưu dưới dạng , bấm Mẫu Publisher, rồi nhập tên mới và danh mục tùy chọn cho mẫu đó.

 6. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×