Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

InfoPath Forms Services là một công nghệ máy chủ cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu Microsoft Office InfoPath bằng cách sử dụng một trình duyệt Web. Người dùng không cần InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ để điền vào biểu mẫu InfoPath, cũng như không họ cần tải xuống bất kỳ điều bổ sung từ Web. Tất cả người dùng cần là quyền truy nhập vào một trình duyệt, chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer, Apple Safari hoặc Firefox.

Bài viết này liệt kê các trình duyệt tương thích với InfoPath Forms Services. Ngoài ra, bài viết này liệt kê các tính năng được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, các tính năng không được dùng trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt và sự khác biệt trong hành vi có thể xảy ra khi biểu mẫu mà dựa trên mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt được xem trong trình duyệt khác nhau.

Trong bài viết này

Trình duyệt web tương thích với InfoPath Forms Services

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Lưu ý: Nếu một phiên bản cụ thể không được liệt kê trong bảng sau đây, nó không được hỗ trợ. Ví dụ, không có không hỗ trợ cho các trình duyệt cũ hơn, bao gồm Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer cho Macintosh, và các phiên bản của trình duyệt bên thứ ba cũ hơn nào được liệt kê trong bảng sau đây. Mặc dù bạn có thể mẫu có hỗ trợ trình duyệt có thể hoạt động chính xác trong các trình duyệt, mẫu có hỗ trợ trình duyệt đã được kiểm tra chỉ với các phiên bản trình duyệt được liệt kê trong bảng sau đây.

Bảng sau đây cho biết các trình duyệt cụ thể tương thích với InfoPath Forms Services.

Trình duyệt

Windows 1

Unix/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bit)

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bit)

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Firefox 1,5

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Mozilla 1.7

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Netscape 7.2

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Netscape 8.1

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Safari 2.0

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

1 Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000.

Đầu trang

Các tính năng InfoPath được hỗ trợ trong InfoPath Forms Services

Hầu hết các điều khiển InfoPath và tính năng hoạt động hệt bất kể việc người dùng điền biểu mẫu trong Internet Explorer, Firefox, Safari, hoặc bất kỳ trình duyệt được hỗ trợ khác. Tuy nhiên, cùng một biểu mẫu có thể xuất hiện khác đi trong trình duyệt khác nhau. Những điểm khác biệt trực quan có thể được quy cách các trình duyệt khác nhau hỗ trợ các công nghệ Web, chẳng hạn như ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), biểu định kiểu xếp tầng (CSS) và JavaScript.

Ngoài ra, đây là một số điều khiển và các tính năng được hỗ trợ đầy đủ chỉ trong trình duyệt hỗ trợ Microsoft ActiveX công nghệ, chẳng hạn như Internet Explorer 6.0 hoặc Internet Explorer 7.0. Trong trình duyệt khác, các tính năng này có thể hoạt động khác hoặc giới hạn chức năng.

Hỗ trợ cho điều khiển biểu mẫu

Bạn có thể dùng bảng dưới đây để xác định xem một điều khiển InfoPath cụ thể được hỗ trợ bởi InfoPath Forms Services.

Trong một số trường hợp, ngay cả khi điều khiển được hỗ trợ bởi InfoPath Forms Services, nó có thể không hoạt động giống nhau trong tất cả các trình duyệt. Ví dụ, bạn có thể dùng hộp văn bản có định dạng trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Tuy nhiên, người dùng chỉ nhìn thấy toàn bộ văn bản có tùy chọn định dạng khi họ điền vào biểu mẫu trong Internet Explorer.

Tương tự, khi người dùng xem biểu mẫu trong một trình duyệt thiết bị di động, một số điều khiển sẽ xuất hiện khác đi vì chúng làm việc trong một trình duyệt trên máy tính, và một số điều khiển sẽ bị bỏ qua hoàn toàn. Ví dụ, mặc dù bạn có thể sử dụng một điều khiển đính kèm tệp trong một trình duyệt tương thích với mẫu biểu mẫu, điều khiển này sẽ không xuất hiện khi biểu mẫu được xem trong trình duyệt thiết bị di động. Để biết thêm thông tin về cách tối ưu hóa biểu mẫu mẫu để sử dụng trên thiết bị di động, tham chiếu đến các nối kết Xem thêm ở đầu bài viết này.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Điều khiển InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Hộp văn bản

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Hộp kiểm

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Nút

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Hộp biểu thức

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Hộp danh sách

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Hộp danh sách thả xuống

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Phần lặp

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Siêu kết nối

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Nút tùy chọn

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Phần tùy chọn

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Bảng lặp

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển đính kèm tệp

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Bộ chọn ngày 1

Một phần biểu tượng hỗ trợ

Một phần biểu tượng hỗ trợ

Văn bản có định dạng hộp 2

Một phần biểu tượng hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển ActiveX

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển danh sách dấu đầu dòng

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Nhóm lựa chọn

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Phần lựa chọn

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Hộp tổ hợp

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Bảng lặp ngang

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Khu vực ngang

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển ảnh viết tay

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển cái/chi tiết

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Hộp danh sách đa lựa chọn

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển danh sách đánh số

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển ảnh

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Điều khiển danh sách đơn giản

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Nhóm lựa chọn lặp lại

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Phần lặp đệ quy

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Vùng cuộn

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Nhãn dọc

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

1Although bạn có thể sử dụng bộ chọn ngày trong một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, biểu tượng lịch và lịch bật lên xuất hiện trong các phiên bản được hỗ trợ của Internet Explorer. Trong trình duyệt khác, bộ chọn ngày sẽ xuất hiện dưới dạng một hộp văn bản, nhưng định dạng ngày tùy chọn nào vẫn được hỗ trợ.

2You không thể bật nhúng ảnh hoặc xác định một phần văn bản có tùy chọn định dạng cho điều khiển hộp văn bản có định dạng trong một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Ngoài ra, toàn bộ các tùy chọn định dạng văn bản có định dạng sẵn dùng chỉ trong các phiên bản được hỗ trợ của Internet Explorer. Có thể cho người dùng sửa văn bản trong hộp văn bản có định dạng trong bất kỳ trình duyệt được hỗ trợ, nhưng tùy chọn định dạng là không sẵn dùng, bao gồm thay đổi màu văn bản và áp dụng định dạng ký tự.

Đầu trang

Hỗ trợ các tính năng nghiệp vụ lô-gic

Bạn có thể dùng tính năng logic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu của bạn để giúp ngăn không cho phép nhập dữ liệu lỗi và để tự động hóa các hành động trong biểu mẫu của người dùng. Khi bạn sử dụng các tính năng InfoPath như xác thực dữ liệu, định dạng điều kiệnvà quy tắc, bạn có thể xác định điều kiện và hành động tự động thực hiện các tác vụ dựa trên sự kiện, chẳng hạn như mở hoặc đóng biểu mẫu, hoặc trên các giá trị được nhập vào biểu mẫu của bạn mẫu.

Bảng sau đây cho biết mức mà tính năng lô-gic kinh doanh InfoPath cụ thể được hỗ trợ trình duyệt tương thích.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Tính năng InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Công thức 1

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Xác thực dữ liệu

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Quy tắc

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Định dạng có điều kiện 2

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Một phần biểu tượng hỗ trợ

Vai trò người dùng

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

1Except xdXDocument:get-vai trò, vị trívà hàm cuối cùng .

2 trong trình duyệt thiết bị di động, một số tính năng định dạng có điều kiện được hỗ trợ, chẳng hạn như ẩn điều khiển dựa trên các điều kiện xảy ra trong biểu mẫu. Tuy nhiên, bạn sẽ không được sử dụng định dạng có điều kiện để thay đổi diện mạo của điều khiển dựa trên các điều kiện trong biểu mẫu. Ví dụ, bạn không thể sử dụng định dạng có điều kiện để thay đổi màu của văn bản trong điều khiển.

Đầu trang

Hỗ trợ cho các tính năng bảo mật liên quan

Bảng sau đây cho biết mức mà các tính năng bảo mật InfoPath cụ thể được hỗ trợ trình duyệt tương thích.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Tính năng InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Tên miền mức độ bảo mật

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Mức độ bảo mật toàn tin cậy

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Hạn chế bảo mật mức

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Chữ ký điện tử 1

Một phần biểu tượng hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Bảo vệ bằng thiết kế biểu mẫu

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Khả năng vô hiệu hóa lưu, invà lệnh khác

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Quản lý Quyền Thông tin (IRM)

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Chữ ký 1Digital không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt được kết xuất trong trình duyệt thiết bị di động. Ngoài ra, trong trình duyệt trên máy tính, chương trình này không có thể có cho người dùng để ký điện tử biểu mẫu toàn bộ. Tuy nhiên, bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu sao cho người dùng có thể ký điện tử một hoặc nhiều phần trong biểu mẫu. Để thực hiện điều này, bạn phải kích hoạt chữ ký điện tử cho điều khiển phần. Ngoài ra, mặc dù người dùng có thể xem chữ ký điện tử cho một biểu mẫu trong bất kỳ trình duyệt được hỗ trợ, họ có thể ký điện tử các phần biểu mẫu chỉ trong các phiên bản được hỗ trợ của Internet Explorer.

Đầu trang

Hỗ trợ cho kết nối dữ liệu

Kết nối dữ liệu là nối kết động giữa biểu mẫu và một nguồn dữ liệu lưu trữ hoặc cung cấp dữ liệu cho biểu mẫu đó.

Bảng sau đây cho biết mức mà InfoPath kết nối dữ liệu được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Tính năng InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Truy vấn dữ liệu từ tệp XML hoặc một URL trả về XML

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Truy vấn dữ liệu từ một danh sách Microsoft Windows SharePoint Services hoặc thư viện

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Truy vấn dữ liệu từ một dịch vụ Web

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Truy vấn dữ liệu bằng cách dùng tệp kết nối dữ liệu trong một thư viện kết nối dữ liệu

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Bảng sau đây cho biết làm thế nào vào mức InfoPath nào tính năng để gửi biểu mẫu được hỗ trợ trình duyệt tương thích.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Tính năng InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Gửi dữ liệu dưới dạng email

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Gửi dữ liệu vào một thư viện SharePoint 1

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Gửi dữ liệu đến một dịch vụ Web 2

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Gửi dữ liệu vào một ứng dụng Web chấp nhận HTTP bài gửi

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Gửi dữ liệu bằng cách dùng tệp kết nối dữ liệu trong một thư viện kết nối dữ liệu

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

1Data có thể được gửi đến thư viện SharePoint, nhưng dữ liệu không thể được gửi đến danh sách.

2 bạn không thể cấu hình kết nối dữ liệu gửi trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt để cho phép người dùng để gửi thay đổi thông tin cùng với dữ liệu biểu mẫu của họ vào một dịch vụ Web chấp nhận một DataSet ADO.NET Microsoft. Thay đổi thông tin bao gồm các sửa đổi một người dùng thực hiện với dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sử dụng dịch vụ Web để kết nối người dùng cơ sở dữ liệu. ADO.NET có thể sử dụng thay đổi thông tin để xác định cách thức cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Đầu trang

Hỗ trợ cho các tính năng điền vào biểu mẫu

Bảng sau đây cho biết mức mà các tính năng InfoPath có liên quan để điền vào biểu mẫu được hỗ trợ trình duyệt tương thích.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Tính năng InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Gửi tính năng

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Lưu đặc trưng 1

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Tính năng in

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Phối dữ liệu từ nhiều biểu mẫu

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Xuất dữ liệu vào Microsoft Office Excel

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Xuất dữ liệu web

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Hỗ trợ chữ viết tay

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Hỗ trợ ngoại tuyến

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Tìm và thay thế văn bản

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Tính năng tự động điền 2

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Kiểm tra chính tả

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Lưu tự động, tự động khôi phục hoặc các tính năng phát hiện gặp sự cố

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Ngăn tác vụ tùy chỉnh

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Bổ trợ menu

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

1 in biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ, người dùng có thể bấm vào nút lưu hoặc Lưu như để lưu biểu mẫu của họ vào một thư viện SharePoint. Tuy nhiên, họ không thể lưu biểu mẫu của họ vào một vị trí trên máy tính của họ. Ngoài ra, người dùng xem biểu mẫu trong một trình duyệt thiết bị di động không nhìn thấy nút lưu hoặc Lưu như .

2 in các trình duyệt không phải là Internet Explorer, tính năng tự động điền là không sẵn dùng, ngay cả khi hộp kiểm Bật tự động điền được chọn cho điều khiển.

Đầu trang

Hỗ trợ cho các tính năng liên quan đến dạng xem

Bảng sau đây cho biết mức mà InfoPath liên quan đến dạng xem tính năng được hỗ trợ trình duyệt tương thích.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

InfoPath 20 tính năng 07

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Nhiều dạng xem

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Dạng xem chỉ đọc

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Một phần biểu tượng hỗ trợ

Các dạng xem

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Dạng xem in Word 1

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

In nhiều dạng xem cùng lúc 2

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

In các dấu ngắt trang, đầu trang hoặc chân trang

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Dạng xem in 1Microsoft Office Word không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt. Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu để InfoPath Forms Services mà không loại bỏ dạng xem in Word. Tuy nhiên, khi người dùng in biểu mẫu, trình duyệt Web bỏ qua thiết đặt in dạng xem Word.

2giá In nhiều dạng xem chức năng không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt. Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu để InfoPath Forms Services mà không thay đổi bất kỳ tùy chọn trong hộp thoại In nhiều dạng xem . Tuy nhiên, khi người dùng in biểu mẫu, trình duyệt Web sử dụng dạng xem chỉ đọc của dạng xem hiện tại cho mục đích in chứ không phải là in nhiều dạng xem.

Đầu trang

Hỗ trợ các tính năng lập trình

Người phát triển có thể sử dụng mô hình đối tượng được quản lý mã InfoPath để tạo lô-gic kinh doanh tùy chỉnh trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi được triển khai cho máy chủ chạy InfoPath Forms Services, lô-gic kinh doanh này sẽ chạy trong cả hai trình duyệt và trong InfoPath. Bảng sau đây cho biết mức mà các tính năng lập trình InfoPath được hỗ trợ trình duyệt tương thích.

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ= hỗ trợ đầy đủ Một phần biểu tượng hỗ trợ= hỗ trợ một phần Biểu tượng Không hỗ trợ = không hỗ trợ

Tính năng InfoPath 2007

Các trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt thiết bị di động

Quản lý mã 1

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Tính năng tạo script 2

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Bổ trợ COM

Biểu tượng Không hỗ trợ

Biểu tượng Không hỗ trợ

1 in mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, được quản lý mã phải được dựa trên mô hình đối tượng được quản lý mã InfoPath được cung cấp bởi không gian tên Microsoft.Office.InfoPath . Một tập con của các thành viên của không gian tên Microsoft.Office.InfoPath cung cấp các tính năng, chẳng hạn như quyền thông tin quản lý (IRM), không được hỗ trợ trên máy chủ. Để biết thêm thông tin trên đối tượng mô hình thành viên được hỗ trợ và mà không được hỗ trợ, tham chiếu đến các nối kết Xem thêm ở đầu bài viết này.

2Any mã được viết bằng VBScript, JScript hoặc mô hình đối tượng tương thích với InfoPath 2003 được cung cấp bởi thành viên trong không gian tên Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust không được hỗ trợ trên máy chủ.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×