Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đo lường tỷ suất hoàn vốn cho một khoản đầu tư — chẳng hạn như một quỹ hoặc trái phiếu tương hỗ — trong một kỳ đầu tư, chẳng hạn như 5 hoặc 10 năm. CAGR cũng được gọi là tỷ suất sinh lợi "trơn tru" vì nó đo lường sự tăng trưởng của một khoản đầu tư như thể nó đã phát triển với tốc độ ổn định trên cơ sở kép hàng năm. Để tính toán CAGR, hãy dùng hàm XIRR.

Ví dụ

Một ví dụ về hàm XIRR

Lưu ý: Khi bạn so sánh CAGRs của các khoản đầu tư khác nhau, hãy đảm bảo rằng mỗi lãi suất được tính toán trong cùng một kỳ đầu tư.

Xem thêm

XIRR (Hàm XIRR)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×