Tính toán mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR)

Mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đo lường tỷ suất hoàn vốn cho một khoản đầu tư — chẳng hạn như một quỹ hoặc trái phiếu tương hỗ — trong một kỳ đầu tư, chẳng hạn như 5 hoặc 10 năm. CAGR cũng được gọi là tỷ suất sinh lợi "trơn tru" vì nó đo lường sự tăng trưởng của một khoản đầu tư như thể nó đã phát triển với tốc độ ổn định trên cơ sở kép hàng năm. Để tính toán CAGR, hãy dùng hàm XIRR.

Ví dụ

Một ví dụ về hàm XIRR

Lưu ý: Khi bạn so sánh CAGRs của các khoản đầu tư khác nhau, hãy đảm bảo rằng mỗi lãi suất được tính toán trong cùng một kỳ đầu tư.

Xem thêm

XIRR (Hàm XIRR)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×