Tôi có phải có ứng dụng liên quan được cài đặt để sử dụng phần bổ trợ không?

Bạn không cần cài đặt ứng dụng liên quan. Ví dụ, để sử dụng Evernote, bạn không cần phải có ứng dụng Evernote. Vui lòng xem "Add-Ins là gì và làm thế nào để họ làm việc?" trong câu hỏi thường gặp về hướng dẫn chi tiết hơn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×