Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hiện tại bạn có thể xem và tương tác với thông báo thư đến và lời nhắc lịch.

Lưu ý: Thông báo được nhân đôi qua điện thoại và xem. (Theo mặc định, cùng một bộ thông báo đều sẵn dùng trên điện thoại và xem. tức là tập trung, tất cả hoặc không có)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×