Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhận quá nhiều email hoặc thông báo từ Yammer? Bạn có thể kiểm soát này mà không cần unsubscribing - chỉ cần thay đổi thiết đặt thông báo Yammer của bạn. Khi tổ chức của bạn đã chọn để sử dụng Yammer, bạn không thể bỏ đăng ký tự.

  • Để dừng nhận thông báo, hãy làm theo các bước trong bật hoặc tắt thông báo email và điện thoại Yammer. Bạn có thể vẫn đến Yammer nếu và khi bạn muốn, nhưng bạn sẽ không nhận được lời nhắc.

  • Nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ cần phải yêu cầu người quản trị CNTT để tắt truy nhập cho tài khoản Yammer của bạn.

    Nhưng trước khi bạn đi, chúng tôi mời bạn để tìm hiểu thêm về cách tổ chức của bạn đang sử dụng Yammer để giúp mọi người thấy được kết nối và tham gia. Đối với ý tưởng về cách tổ chức khác hoặc trường học như bạn sử dụng Yammer, hãy xem Yammer nghiên cứu tình huống, và xác định ở bên phải trường hợp sử dụng.

Tắt tính năng truy nhập Yammer cho người dùng Office 365 (quản trị)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×