Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ Microsoft InTune. Nếu máy chủ email của bạn yêu cầu một hồ sơ MDM khác trên thiết bị, ứng dụng của chúng tôi sẽ không thể kết nối được.

Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp MDM hàng đầu để cho phép hỗ trợ các tùy chọn MDM khác trong tương lai. Nếu bạn muốn gợi ý rằng chúng tôi ưu tiên làm việc với nhà cung cấp của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết trong ứng dụng của chúng tôi bằng cách đi đến thiết đặt > Trợ giúp & phản hồi > đề xuất một tính năng. Chúng tôi rất thích nghe từ bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×