Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có! Biểu tượng thư mục ở phía trên bên phải của bộ sưu tập được nhập vào sẽ cho phép bạn brose không chỉ các thư mục thiết bị của bạn, nhưng cũng có các vị trí tùy chỉnh được thiết lập trên thiết bị của bạn chẳng hạn như OneDrive/Google Drive cho hình ảnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×