Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã có đăng ký Microsoft 365 và không mua nó từ ứng dụng iOS, bạn có thể quản lý nó tại: https://Account.Microsoft.com/Services

Nếu bạn đã mua một đăng ký Microsoft 365 cá nhân từ ứng dụng iOS, hãy đi đến thiết đặt > [tên bạn] > đăng ký.

Các đăng ký Microsoft 365 đã mua từ ứng dụng sẽ được tính vào tài khoản iTunes của bạn và sẽ tự động gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc kỳ đăng ký hiện tại, trừ khi tự động gia hạn bị tắt trước đó.

Để quản lý đăng ký của bạn hoặc để tắt tự động gia hạn, sau khi mua, hãy đi đến thiết đặt tài khoản iTunes của bạn. Không thể hủy bỏ đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký hiện hoạt. Bất kỳ phần không sử dụng nào trong thời gian dùng thử miễn phí nếu được cung cấp sẽ bị mất tích khi người dùng mua đăng ký cho Ấn phẩm đó, nếu có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×