Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Microsoft To Do miễn phí khi bạn sử dụng Tài khoản Microsoft cá nhân của mình, điều đó có Microsoft To Do cho tất cả Microsoft 365 Family hoặc Personal hàng của bạn. Cả Tài khoản Microsoft cá nhân miễn phí và Microsoft 365 cá nhân có đăng ký đều được hỗ trợ bởi Exchange Online động trong nền nên theo mặc định, các yêu cầu kỹ thuật được nêu chi tiết bên dưới đều được đáp ứng một cách tự nhiên.

Những ví dụ phổ biến về Tài khoản Microsoft cá nhân chính là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Skype, Outlook.com hay Xbox. Bạn có thể quản lý Tài khoản Microsoft cá nhân của mình tại đây:  https://account.microsoft.com  

Bạn cũng có thể sử dụng Tài khoản Microsoft cơ quan hoặc trường học nhưng trước hết, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng tài khoản đó được hỗ trợ. Các loại Microsoft 365 bao gồm các giấy phép cần thiết để sử Microsoft To Do bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học:  

 • Business Essentials

 • Business Premium

 • Enterprise Firstline F2

 • Enterprise E1

 • Enterprise E2

 • Enterprise E3

 • Enterprise E4

 • Enterprise E5

 • Secure Productive Business

 • Secure Productive Enterprise E3

 • Secure Productive Enterprise E5

 • Education E1

 • Education E2

 • Education E3

 • Education E4

 • Education A1

 • Education A3

 • Education A4

 • Education A5

 • Microsoft 365 A3

 • Microsoft 365 A5

Ngoài giấy phép sản phẩm hợp lệ, bạn cũng sẽ cần có một trong các phiên bản Exchange Online sau để Microsoft To Do có thể đồng bộ dữ liệu người dùng: 

 • Exchange Online (Plan 1)

 • Exchange Online (Plan 2)

 • Exchange Essentials

 • Exchange Online Kiosk

 • Exchange Online Plan 1

 • Exchange Online POP

 • Exchange Online (P1)

Các loại tài khoản hoặc đăng ký sau vẫn chưa được hỗ trợ: 

 • Tài khoản được lưu trữ thông qua bản cài đặt tại chỗ của Exchange Server

 • Tài khoản/đăng ký chính phủ

  • Ngoại lệ: Các tài khoản Government Community Cloud Moderate có thể truy nhập To Do trên web

 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

 • Microsoft 365 Tài khoản/đăng ký DE được vận hành bởi T-Mobile Systems

 • Microsoft 365 Tài khoản/đăng ký Trung Quốc vận hành bởi 21Vianet

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×