Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có, tấtWord dành cho web bao gồm một bộ tính năng hạn chế các tính năng Theo dõi Thay đổi. Mặc dù không đầy đủ như các tính năng Theo dõi Thay đổi trong ứng dụng Word trên máy tính, bạn có thể dễ dàng thực hiện hầu hết các tác vụWord dành cho web mình.

Để bật Theo dõi Thay đổiWord dành cho web, trong cửa sổ ở đầu trang, chọn Xem lại.

Chọn Xem lại để bật Theo dõi Thay đổi.

Word dành cho web, có ba chế độ chia sẻ và theo dõi thay đổi:

  • Khi đặt thành Sửa,   thay đổi đối với tài liệu sẽ không xuất hiện dưới dạng thay đổi được theo dõi.

  • Khi đặt thành Xem lại , thay đổi   sẽ xuất hiện dưới dạng thay đổi được theo dõi. Nếu tài liệu được chia sẻ, người dùng có thể cho phép theo dõi cho tất cả người dùng hoặc giới hạn theo dõi chỉ trong những thay đổi của họ.

  • Khi được đặt là Xem   , tài liệu sẽ không có thay đổi nào.

Word dành cho web cho phép bạn thêm, xem vàxóa chú thích, cũng như trả lời chú thích từ những người khác.

  • Khi các tính năng bị giới hạnWord dành cho web, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Word dành cho web ứng dụng Word trên máy tính.

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh Mở bằng Word để mở tài liệu và bật theo dõi thay đổi. Khi bạn hoàn tất và lưu tài liệu, tài liệu sẽ tiếp tục được lưu trữ ở nơi bạn đã mở trong Word dành cho web. Thay đổi được theo dõi sẽ được giữ nguyên và—nếu bạn bật Theo dõi Thay đổi trước khi mở tài liệu trong Word dành cho web —bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong Word dành cho web cũng sẽ bị theo dõi.

Nếu bạn không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua phiên bản mới nhất của ứng Office ngay.

Mẹo: Bạn có đề xuất cho tính năng này?

Biểu quyết ý tưởng hoặc chia sẻ ý tưởng mới trong đề xuất của chúng tôi tại word.uservoice.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×