Tôi có thể tăng giới hạn nhóm trong GroupMe?

Theo mặc định, bạn có thể có tối đa 5.000 thành viên trong một nhóm. GroupMe không thể hỗ trợ các nhóm lớn hơn 5.000.

Mặc dù có thể có các nhóm với 5.000 thành viên, nhưng các nhóm lớn hơn 200 người có thể bị ồn. GroupMe là trả lời tất cả, vì vậy bất cứ khi nào thành viên trả lời số nhóm, mọi người trong nhóm sẽ nhận được thông báo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×