Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thêm một tài khoản con hiện không được hỗ trợ trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này và có thể cân nhắc việc thêm hỗ trợ cho các tài khoản con trong tương lai.

Trong lúc này, bạn có thể loại bỏ tài khoản con khỏi phần an toàn gia đình của tài khoản Outlook.com mẹ.

  1. Đăng nhập vào https://familysafety.Microsoft.com bằng cách sử dụng tài khoản mẹ.

  2. Từ mục chọn một đứa trẻ để xem hoặc sửa phần thiết đặt của họ, chọn loại bỏ.

  3. Chọn tài khoản con tương ứng, rồi chọn loại bỏ.

Sau khi đã hoàn tất, hãy thử thêm lại tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×