Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thêm một tài khoản con hiện không được hỗ trợ trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này và có thể cân nhắc việc thêm hỗ trợ cho các tài khoản con trong tương lai.

Trong lúc này, bạn có thể loại bỏ tài khoản con khỏi phần an toàn gia đình của tài khoản Outlook.com mẹ.

  1. Đăng nhập vào https://familysafety.Microsoft.com bằng cách sử dụng tài khoản mẹ.

  2. Từ mục chọn một đứa trẻ để xem hoặc sửa phần thiết đặt của họ, chọn loại bỏ.

  3. Chọn tài khoản con tương ứng, rồi chọn loại bỏ.

Sau khi đã hoàn tất, hãy thử thêm lại tài khoản.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×