Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Người quản trị công ty của bạn cần đặt nhà cung cấp cuộc họp trực tuyến ưu tiên. Sau khi đã chọn các nhóm là dịch vụ ưa thích của họ, bạn sẽ có thể thêm các cuộc họp vào nhóm vào sự kiện lịch mới của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×