Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bạn cần khởi động lại ứng dụng của bạn để xem thiết đặt. Để khởi động lại ứng dụng, hãy đi đến màn hình đa nhiệm, sau đó trượt nhanh lên trên hình thu nhỏ ứng dụng Outlook. Mở lại ứng dụng Outlook bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng ứng dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×