You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Để thiết kế lại mới của chúng tôi, để chuyển tiếp hoặc trả lời thư, nhấn vào danh sách người nhận khi đang ở trong hộp trả lời. Tại đây bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau để gửi thư của bạn.

Thay đổi này đã được thực hiện để tăng không gian sử dụng trên màn hình có giới hạn. Nếu bạn có phản hồi về thay đổi này, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi về thay đổi này. 

Gửi phản hồi về các Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×