Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn thêm tài khoản Microsoft 365 vào ứng dụng, mọi tài khoản Microsoft 365 sau đó được thêm đều phải được lưu trữ trong cùng một vùng thực. Điều này là do các yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ cập nhật dành cho người dùng của chúng tôi. Nếu bạn tìm cách thêm tài khoản Microsoft 365 thứ hai được lưu trữ ở một khu vực khác với tài khoản Microsoft 365 đầu tiên được thêm, bạn sẽ thấy thông báo lỗi Tài khoản đang Bị tạm ngừng. 

Ví dụ, nếu bạn thêm tài khoản Microsoft 365 cá nhân của mình từ khi bạn sống ở Hoa Kỳ nhưng tài khoản Microsoft 365 cơ quan của bạn được lưu trữ ở Hà Lan, bạn sẽ chỉ có thể thêm một trong những tài khoản này vào Outlook Mobile. Rất tiếc, hiện không có cách nào khác giải quyết được vấn đề này do các vấn đề về an ninh và kỹ thuật. 

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi khác của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Gửi phản hồi về các Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×